• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

bạt che công trình 2 - 4.000đ/1m2

Mã: 4.000 đ/ 1m2
Sọc 3 màu 

Dùng trong xây dựng, nông nghiệp, che hàng hóa ....

Kích thước 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, dài 50m

Khổ lớn hơn may nối lại 

Định lượng bạt #80g/ 1m2 và 120g /1m2