• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: tantai0601@gmail.com

Bạt xanh dương

Mã: TXOH
Bạt xanh dương
Dùng trong xây dựng che hàng hóa ,kho bãi,vv...
Khích thước, 2m,4m, 6m, 8m, và dài 50m
Định lượng # 105g/1m2 và 140g/1m2
ĐT.0935287499