• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: tantai0601@gmail.com

li long tái sinh- dùng lót trong xây dựng

Mã: giá liên hệ
Nhựa tái sinh

Đổ bê tông, trồng rau,trồng dưa

Khổ đôi,0.7m -0.8m -1m đôi

Màu xanh và màu đen

Trọng lượng khoãng 30kg /1 cuộn, từ 10 - 14 m2/ 1kg