thảm tập võ- 180.000/1 tấm

Mã: 180.000/1 tấm
Thảm tập võ

Khổ 1m x1m x độ dầy 1,6 phân,  2 phân,2.5 phân

công dụng ,chống trơn, dùng lót sàn ,nhà trẻ, tập võ,....