bạt che công trình- 12.000đ/1 m2

Mã: 12.000đ/ 1m2
Bạt xanh cam

Dùng cho xây dựng,nông nghiệp, che hàng hóa.....

Kích thước 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 

Định lượng # 150 g/1m2 và 170g /1m2

kích thước khác được may nối lại

Nhận may +bấm lỗ gia công theo yêu cầu