• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Dù quảng cáo

Mã: 4POM
Dù quảng cáo 1m1
Đướng kính 2m2 xcao 2m5
Áo dù vải TABULINE,in kéo lụa logo công ty
Khung dù bằng sắt,sơn tỉnh điện màu trắng
Dù 1m1 gồm 8 kèo
Ống trên f 28 dày 1m5 độ dầy 0.9mm
Ống dưới f32 dày 1m, độ dầy 0.9mm
Phụ kiện chụp khốp ống nối bằng nhựa PA,PPL
Đế bê tông bọc sắt nặng 13 đến 14 kg