Dù quảng cáo

Mã: YQX1
Đế dù bê tông bọc sắt nặng 13 đến 14 kg