Thảm tập vỏ

Mã: 2S5P
Thảm tập vỏ 
1m x1m x 16 mm= 150.000 đ
1m x1m x20 mm = 155.000đ
1m x1m x26 mm = 180.000 đ
 Thảm tập vỏ , sản xuất việt nam, giá chín hảng
mua số  lượng nhiều giá ưu đải, chuyên sĩ
Đ T.0935287499