Thảm tập vỏ

Mã: HIWN
Thảm tập vỏ
1m x1m x 16mm = 150.000đ / 1 tấm
1m x1m x 20 mm = 155.000đ /1 tấm
1m x1m x 26 mm = 180.000đ /1 tấm
web . bạt bố dù phát tài .com
Đ T.0935287499