• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Bạt công trình

Mã: 3LMX
Bạt sọc công trình
Dùng trong xây dựng, che hàng hóa, kho bãi,vv...
Khích thước 2m, 4m, 6m,8m, dài 50m
Khổ lớn hơn được may nối lại
Định lượng bạt # 80g/1m2 và 120g /1m2
Bán lẽ giá sĩ,giá sốc
ĐT.01219448079.0935287499