Bạt công trình

Mã: 3LMX
Bạt sọc công trình

Dùng trong xây dựng, che hàng hóa, kho bãi,vv...

Khích thước 2m, 4m, 6m,8m, dài 50m

Khổ lớn hơn được may nối lại

Định lượng bạt # 80g/1m2 và 120g /1m2

Bán lẽ giá sĩ,giá sốc

ĐT.01219448079.0935287499