Bạt công trình

Mã: EJRA
Bạt che công trình

Dùng trông xây dựng,che hàng hóa, phơi lúa,phơi nông sản,vv...

Kích thước 2m,4m, 6m,8m, dài 50m

Khổ lớn hơn được may nối lại rất chắc chắn

Định lượng bạt # 80g/1m2 và 120g/1m2