• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Bạt công trình

Mã: EJRA
Bạt che công trình
Dùng trông xây dựng,che hàng hóa, phơi lúa,phơi nông sản,vv...
Kích thước 2m,4m, 6m,8m, dài 50m
Khổ lớn hơn được may nối lại rất chắc chắn
Định lượng bạt # 80g/1m2 và 120g/1m2