Nilong lót sàn

Mã: SXCK
Tên: Nilong lót sàn xây dựng

ĐVT: Cuộn

Màu: Trắng

Quy cách: Theo yêu cầu

Đơn vị cung cấp: Ngọc Phát Tài