Nilong lót sàn

Mã: DSK2
Tên: Nilong lót sàn xây dựng

ĐVT: Cuộn

Màu: Đen

Quy cách: Theo yêu cầu

Đơn vị cung cấp: Ngọc Phát Tài