• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Liong bong bóng quấn hàng

Mã: UA9O
Lilong bong bóng 

Dùng trong quấn hàng hóa chống bụi,chống trầy 

Khổ 1.4m dài 80m