Liong bong bóng quấn hàng

Mã: UA9O
Lilong bong bóng 

Dùng trong quấn hàng hóa chống bụi,chống trầy 

Khổ 1.4m dài 80m