Bạt xanh cam

Mã: VHQH
Tên sản phẩm: Bạt xanh cam Hàn Quốc

Quy cách: Theo yêu cầu

Màu: cam

Chất liệu: Polyethylene hoặc PP nguyên hoặc tái chế

Đơn vị cung cấp: Bạt bố dù Phát Tài