Bạt xanh cam

Mã: N87P
Bạt xanh cam

Dùng trong công  trình bao che xây dựng,kho cảng dùng đóng hàng 

nui trồng thủy sản, che chắn nhà cửa,hàng quán

Khích thước, 2m,4m, 6m,8m, và dài 50m

Định lượng 150g/1m2 và 170g/1m2

Chúng tôi may biên ,luồn dây ,bấm nút theo yêu cầu 

Chúng tôi có nhận may gia công,số lượng lớn theo yêu cầu quý khách hàng

ĐT. 0935287499