• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: tantai0601@gmail.com

Bạt xanh cam

Mã: N87P
Bạt xanh cam
Dùng trong công  trình bao che xây dựng,kho cảng dùng đóng hàng 
nui trồng thủy sản, che chắn nhà cửa,hàng quán
Khích thước, 2m,4m, 6m,8m, và dài 50m
Định lượng 150g/1m2 và 170g/1m2
Chúng tôi may biên ,luồn dây ,bấm nút theo yêu cầu 
Chúng tôi có nhận may gia công,số lượng lớn theo yêu cầu quý khách hàng
ĐT. 0935287499