• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: tantai0601@gmail.com

Bạt xanh cam

Mã: OOTC
Bạt xanh cam
Kích thước,2m,4m,6m,8m, dài 50m
Khổ lớn hơn được may nối lại
Định lượng 150g/1m2 và 170g/1m2
Dùng trong kho cảng che hàng hóa,nui trồng thủy sản, bao che xây dựng,vvv...
Chúng tôi có nhận may gia công , số lượng lớn,làm theo yêu cầu quý khách hàng
Chúng tôi cam kết,làm kĩ, rẽ , đẹp, giao hàng đúng tiến độ