Bạt xanh cam Hàn Quốc

Mã: LB57
Tên sản phẩm: Bạt xanh cam Hàn Quốc

ĐVT: xấp

Quy cách: Theo yêu cầu

Màu: Xanh dương cam

Chất liệu: Polyethylene hoặc PP nguyên hoặc tái chế

Đơn vị cung cấp: Bạt bố dù Phát Tài