Bạt xanh cam

Mã: QVG6
Khổ bạt xanh cam 2mx100m, 4mx50m, 6mx50m, 8mx50